40
شنبه 10 آبان 1399
شماره 8073
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور تاریخچه محله‌های قدیمی شمیران هم مثل خواندن زندگینامه‌های قدیمی است.
یکی از مجتمع‌های کوهستانی که بیشتر کوهنوردان مسیر توچال آن را به خوبی می‌شناسند پناهگاه شیرپلا است.
«شاهد ملازم» شهردار ناحیه 6 منطقه 2:

برای رفع مشکلات ناحیه گوش به زنگیم

میز گفت‌وگو
رویدادهای اخیر در محله توحید و دریان نو در ناحیه 6 و به دنبال آن افزایش رضایت شهروندان بهانه‌ای برای گفت‌وگوی ما با شهردار این ناحیه از منطقه 2 شد. «شاهد ملازم» شهردار ناحیه 6 منطقه 2 در میز گفت‌وگو این هفته درباره اقدامات انجام شده و برنامه 3ماهه آینده توضیح داد.