مضرات بانکداری صندوق

خبر: مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی از تملک 33درصد سهام یک بانک توسعه‌ای توسط این صندوق خبر داده و می‌گوید: با این تصمیم صندوق تسهیلات و منابع خود را از کانال این بانک در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.