راه، منحصراً علم است و علم

آیت‌الله شهید مرتضی مطهری: اگر می‌خواهیم‌ از نابه‌سامانی‌ها نجات پیدا کنیم و ضربه بر پیکر اسلام ‌وارد نشود، اگر می‌خواهیم دین صحیح داشته باشیم، اگر می‌خواهیم از فقر رهایی یابیم، اگر می‌خواهیم از مرض نجات پیدا کنیم، اگر می‌خواهیم عدالت در میان ما حکمفرما باشد، اگر می‌خواهیم آزادی و دمکراسی داشته باشیم، اگر می‌خواهیم جامعه ما برخلاف حال حاضر به امور اجتماعی علاقه‌مند باشد، منحصرا راهش علم است و علم.