10
دو شنبه 16 خرداد 1401
شماره 8512
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه سازه‌انگاری

یادداشت
سازه‌انگاری یا برسازی ازجمله نظریه‌های روابط بین‌الملل محسوب می‌شود. سیاست جهانی از این دیدگاه ماحصل برساخته‌های تاریخی و اجتماعی است، سرشت انسانی یا سایر ویژگی‌های اساسی سیاست بین‌الملل در این رویکرد جایگاه مقبولی ندارند. سازه‌گرایان بر نقش تکوینی عوامل فکری تأکید کرده و در برابر مادی‌گرایی حاکم بر جریان اصلی در سیاست بین‌الملل قرار می‌گیرند.
ویژه
استاد و پژوهشگر حوزه تاریخ گفت: مردم، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس را خود انتخاب می‌کنند، خب باید درست انتخاب کنیم، قدرت به اعتبار مردم به دولت تفویض می‌شود، اقتدار دولت با اقتدار مردم معنا و مفهوم پیدا می‌کند.
مجلس باید تعداد طرح‌ها را کاهش دهد، اولویت‌بندی داشته باشد و طرح‌هایی را بررسی کند که برای معیشت مردم مؤثر باشد.

مدعیان عدالت‌طلبی امام ره را درک نکرده‌اند

عباس سلیمی‌نمین: در نگاه امام خمینی ره بالاترین کار اجرایی در دولت اسلامی کار فکری است
گفت‌وگو
عباس سلیمی‌نمین، پژوهشگر حوزه تاریخ، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگراست. او به رویکرد امام ره در برخورد با دولت‌‌‌‌های جمهوری اسلامی اشاره و بر ارجح دانستن تفکر بر کار اجرایی در قاموس امام تاکید می‌کند.