افول کلاب‌هاوس در روند رشد

کلاب‌هاوس به‌عنوان نخستین شبکه اجتماعی صوتی در اوایل دوران کرونا بسیار مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت.