08
دو شنبه 16 خرداد 1401
شماره 8512
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
موصل: تیمی از باستان‌شناسان آلمانی و کرد، بقایای شهری ۳۴۰۰ساله متعلق به دوران امپراتوری میتانی را در عراق کشف کرده‌اند که زمانی در ساحل رودخانه دجله قرار داشته است.
روزگاری عشق‌هایی حقیقی همچون عشق لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد را عشق‌هایی مجازی توصیف می‌کردند و عرفا پس از ملاحظاتی پذیرفتند که «المجاز قنطره الحقیقه» که یعنی عشقی زمینی و مجازی هم می‌تواند به عشق حقیقی یا همان عشق به معبود رهنمون شود.
آمار مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا بسیار کم شده، تعداد مبتلایان کاهش پیدا کرده و در یک برنامه تلویزیونی جشن پایان ماسک گرفته‌اند، همه این خبرهای خوب و مثبت نشان می‌دهد کرونا کم‌کم دارد از این مملکت رخت می‌بندد و دلیل اصلی‌اش هم تأثیرات واکسن است.
آخر مصور
هفته محیط زیست

باید به عقب برگردی

نگاه
- اینجا باید میوه کارهامون‌رو بچینیم ولی داریم دنبال خاک حاصلخیز می‌گردیم تازه دونه بکاریم توی این گرما وسط این غبار!
سرزمین من
یک چوپان در دشت لار
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید.
سال گذشته خبر خریداری یک باشگاه دسته پایینی فوتبال در استان مالاگای اسپانیا توسط یک ایرانی را شنیدم.
سال1881. روستای کوچک کسویل در سوئیس، کارل 6ساله هنوز خواندن و نوشتن آلمانی را یاد نگرفته بود که پدر کشیش‌اش زبان لاتین را یادش داد.