21
دو شنبه 16 خرداد 1401
شماره 8512
فرهنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
یکی از ارکان فرهنگ ایران معاصر فرو ریخت. آنکه از قلب اقلیم ایران برآمد و نزدیک به یک قرن - اندکی کمتر - تار و پود تاریخ و فرهنگ و هنر و ادب ایران را کاوید و به ژرفا رفت و کوشید در حد بضاعت خویش نسبتی میان سنت‌ها و آداب ایرانی و دنیای مدرن آن ایجاد کند و نگذارد 2 بال عشق و خرد، ماده و معنویت، دنیا و آخرت هیچ‌کدام از خاطرها برود که رفتن هرکدام سقوط قطعی «ققنوس ایران» و مردمانش را با خود خواهد داشت.
مراسم تشییع پیکر همسر و فرزند حامد سلطانی، مجری صداوسیما در بیرجند برگزار شد.
همین چند وقت پیش بود که پیش‌بینی افزایش بلیت‌های کنسرت عملیاتی شد.
سیدمحمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات درگذشت

روزنامه اطلاعات؛ از امروز بدون «سید»

رسانه
روز گذشته حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات و از روحانیون انقلابی و همراهان امام خمینی _ره_ در 81سالگی درگذشت.به گزارش همشهری، عصر دیروز محافل خبری و رسانه‌های کشور خبر درگذشت یکی از دیرپاترین مدیران رسانه‌ای بعد از انقلاب را منتشر کردند. سیدمحمود دعایی، مرد خوشنام روزنامه اطلاعات از سال 1359با حکم امام خمینی_ره_ مدیریت قدیمی‌ترین روزنامه کشور را برعهده داشت.