بورس پنجم ایران در مرحله تعیین سهامدار خارجی

تعیین سرمایه‌گذاران خارجی بورس بین‌المللی کیش از هفته آینده آغاز می‌شود
برنامه تأسیس بورس بین‌المللی کیش به مرحله تعیین سرمایه‌گذاران خارجی رسید، قرار است شورای‌عالی مناطق آزاد از هفته آینده نشست‌های هماهنگی را به همین منظور برگزار کند.