دیگر دلم نمی‌آید سمت چهارراه استانبول بروم

ساعت 7و58 دقیقه صبح 30دی ماه سال1395 بود که پلاسکو در چهارراه استانبول آتش گرفت و سرانجام در ساعت یازده و 33دقیقه ساختمانش فروریخت. در این حادثه تلخ و تاریخی 16آتش‌نشان شهید شدند تا جان صدها انسان نجات پیدا کند.