جهان‌نما/ بار سنگین استقراض بر دوش مردم مصر

آمارها وضعیت نسبتا خوبی را نشان می‌دهند؛ اقتصاد مصر به روایت گزارش‌های دولت سیسی و همچنین بانک جهانی موفق شده پس از سال‌ها تنش و ناآرامی‌های داخلی، به‌تدریج ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند؛ از نرخ رشد 5/5درصد گرفته تا کاهش تورم به کمتر از 7درصد و برنامه‌های متعدد و جنجالی برای توسعه اقتصادی. در خیابان اما نارضایتی‌های مردمی، روزبه‌روز در حال افزایش است.