21
پنج شنبه 30 دی 1400
شماره 8418
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آن 3، آخرین نفراتی بودند که از پلاسکو پایین پریدند و لحظه‌ای بعد 17طبقه ساختمان جلوی چشم‌شان فرو ریخت.
۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵، چند دقیقه قبل از ساعت ۸ صبح، دچار آتش‌سوزی شد.

ای شهر ز شمع مرده یاد آر

5سال پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو و شهادت 16آتش‌نشان، سراغ خانواده چند نفر از آنها رفتیم تا یادشان را گرامی داریم
گزارش
به عقب باز می‌گردیم به روز حادثه در تقاطع فردوسی و جمهوری؛ 30دی‌ماه1395. به طبقه دهم ساختمانی که دچار حریق شد. انگار پلاسکو در بین روایت خانواده‌ها دوباره در آتش افتاده باشد. بین هق‌هق‌ها از خنده‌ها و خاطره‌هایشان می‌گویند؛ شوخی و زندگی و درد و هیجان.