08
پنج شنبه 30 دی 1400
شماره 8418
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

معجزه در لنکشایر

اسلام نیوز
مسلمانان مسجدی در انگلستان پس از قاچ‌کردن سیبی نام مبارک ‌الله را در آن مشاهده کردند و این خبر خیلی زود در لنکشایر انگلستان منتشر شد.
ویژه
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌‌یافتگی کشور‌ها، توسعه روستایی است.
بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید.
تا پیش از کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم رونتگن در 20ژانویه سال۱۸۹6 میلادی، امکان مشاهده اعضا و جوارح داخل بدن، به‌ویژه وضعیت استخوان‌ها فراهم نبود.
فرهنگ و زندگی
قاطبه سلاطینِ سریرنشینی که تاریخ ایران به‌خود دیده است، مجسمه قساوت و شقاوت بودند.
شاید اگر ساختمان فرسوده پلاسکو در آن صبح پنجشنبه زمستانی 30دی سال95 فرو نمی‌ریخت، خیلی‌ها هنوز هم از اهمیت ایمنی در ساختمان با خبر نبودند.
حال روزگار، مثل همیشه‌های این سال‌ها اغلب مغموم و گاه خرده شعفی که با پاره نسیمی سبکبال می‌رود و ما می‌مانیم با چه‌کنم‌های همیشه!

اول آخر

مازنی ها از پخت ساقه های نیشکر، شیره مخصوصی می گیرند که مصرف غذایی و دارویی دارد
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
دادگاهی در بریتانیا به پرونده مردی رسیدگی می‌کند که متهم است به همراه پدرش از مردی به‌مدت 4دهه در شرایطی شبیه به بردگی بیگاری کشیده بودند.