اعلام برائت سراسری بازاریان از اغتشاشگران

احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار اعلام کرده که یک گروه 30، 40نفره می‌خواستند بازار را تعطیل کنند، اما بازاریان به آنها بی‌اعتنایی کردند و برای آنکه اموالشان به سرقت نرود، مغازه‌هایشان را ساعتی زودتر بستند که اقدام قابل‌تحسینی بوده است.