بخشش عامل جنایت مستانه 7 سال پس از حادثه

پسر جوانی که 7 سال قبل در حالت مستی ناخواسته مرتکب قتل یکی از دوستان صمیمی اش شده بود با اعلام گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافت. به گزارش همشهری،‌ این حادثه اواسط سال94 در یکی از محله های بندرعباس اتفاق افتاد.