نقل‌قول‌خبر/ شیرین نیرومنش متخصص زنان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

باید در انتظار امواج آنفلوآنزا باشیم که می‌تواند روی مادران باردار به‌ویژه در اوایل دوره بارداری و سه ماهه اول روی مادر و جنین تأثیر داشته باشد و از سوی دیگر تب بالای ناشی از این بیماری می‌تواند برای هر دو بسیار خطرناک باشد.