طناب‌کشی رشد نرخ ارز و نبود تقاضا در بازار خودرو

تداوم رکود در بازار خودرو باعث شد برخی خودروها در هفته گذشته همزمان صعود و افت قیمت را تجربه کنند
با جهش قیمت ارز در روزهای گذشته نوسان قیمت در بازار خودرو افزایش یافته و روند تغییر قیمت‌ها شتاب بیشتری به‌خود گرفته است.