قصه بابک

تصویر روی جلد نگاهم را خیره کرد، همان دمی که کتاب به دستم رسید، «بیست‌و‌هفت روز و یک لبخند»؛ روایتی از زندگی شهید مدافع حرم، بابک نوری‌هریس.