24
دو شنبه 18 مهر 1401
شماره 8608
فرهنگ2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

11 روایت از آخرین پیام‌آور دوستی

یادداشت
ادبیات دینی در سال‌های اخیر با رشد و بالندگی قابل توجهی در بخش داستان‌نویسی همراه بوده و هست که حاصل آن، تالیف و انتشار کتاب‌های داستانی متعدد با موضوع ائمه ع است .
ویژه
کتاب«سیره رسول‌الله ص از آغاز تا هجرت» نوشته عباس زریاب خویی، اثری پژوهشی درباره پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ص است.
کتاب «عصری‌سازی‌ افعال پیامبرص» به قلم حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مهدی مردانی گلستانی تدوین‌شده.
کتاب«تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت» به قلم علی دوانی اثری تاریخی است.

روایت‌های خواندنی از پیامبر مهربانی‌ها

جشنواره خاتم برای تولید آثار در زمینه ادبیات‌داستانی با محوریت زندگی و سیره پیامبر‌اکرم ‌صپیشقدم شده‌است
گزارش
از روزگاران گذشته تا امروز، زوایای مختلف زندگی و سیره پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد ص همواره دستمایه خلق آثاری ادبی بوده و هست و در این زمینه تا به حال آثار ارزشمندی به قلم نویسندگان پیشکسوت و نوقلم تالیف و منتشر شده است.بسیاری از فعالیت‌ها در این بخش معمولا به شکل خودجوش از سوی نویسندگان انجام می‌شود .