23
دو شنبه 18 مهر 1401
شماره 8608
اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مروری بر رمان قیدار و فرهنگ فتوت

اندیشه داستان
«قیدار» یعنی پهلوان نادر، یعنی یل کمیاب یعنی لوطی تمام‌عیار! نام یکی از شهرهای ایران در استان زنجان و نام پسر حضرت اسماعیل است.
ویژه
لابه‌لای این مناجات‌ها، نیازهای واقعی انسان نهفته است.
کتاب «جامعه ما: در اندیشه و آثار شهیدسیدمحمدباقر صدر ره » نوشته سیدمنذر حکیم است.
آدمی گاهی در خودش گرفتار حالت‌ها و تناقض‌هایی است و بنا دارد اینها را با تجربه‌خودش حل و فصل کند و با تجربه‌خودش از آنها عبور کند.

دین و جامعه

مروری اجمالی بر اندیشه‌های دینی- اجتماعی شهیدمحمد باقر ‌صدر پیرامون جامعه، نظام اجتماعی و مسئله اجتماعی
اندیشه اجتماعی
درباره جامعه، نظام اجتماعی و مسئله اجتماعی، شهید‌محمد باقرصدر نظریاتی را مبتنی بر همان اندیشه‌های دینی و تاملات قرآنی خویش ارائه کرده است که نکاتی بدیع و البته متکی به سنت‌های علمی و دینی برای خواننده به همراه دارد.