اتمام حجت با اغتشاشگران

معاون امنیتی وزیر کشور: دستگیرشدگان اغتشاش‌ها از این به بعد تا زمان محاکمه آزاد نخواهند شد
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه برخورد قاطع پلیس با آشوبگران و ناامن‌کنندگان جامعه مطالبه جدی مردم از پلیس است، خطاب به اغتشاشگران تأکید کرد که از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ‌وجه آزاد نخواهند شد