بازار تخم‌مرغ؛ زیان همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده

درحالی‌که تولیدکنندگان تخم‌مرغ از زیان 23هزار تومانی در هر کیلو تولید خبر می‌دهند، قیمت این کالا در بازار مصرف تا 13هزار تومان بالای نرخ اعلامی دولت است
تعرفه صادرات تخم‌مرغ حذف شده و شرکت پشتیبانی امور دام نیز در حال خریداری تخم‌مرغ مازاد از تولیدکنندگان است اما مرغداران همچنان ضرر می‌دهند. به گزارش همشهری، از زمانی که دولت قیمت هر کیلو تخم‌مرغ را همزمان با دیگر اقلام کالای اساسی تعیین کرد تاکنون کمتر روزی بوده که نوسان قیمت این کالا خبرساز نشده باشد.