وین باز هم «قابل زندگی‌ترین شهر» شد

شهر‌های مرکز قاره اروپا و کانادا رتبه‌های برتر در فهرست برترین شهر‌های مجله اکونومیست
پایتخت اتریش پس از چند سال باز هم به‌عنوان بهترین شهر دنیا انتخاب شد. این معیار نه فقط به آب و هوا و نه فقط به حمل‌ونقل عمومی بستگی ندارد. قیمت‌ها و ارزان و گران بودن اجاره هم به تنهایی آن را تعیین نمی‌کند.