عدد خبر/ 40 درصد

40 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف در سال گذشته ختم به خیر شد.