زیست در آلودگی

کافی است یک جای کار بدن کمی بلنگد، کافی است ریه به‌طور نامحسوس ریپ بزند، یا قلب طوری که هیچ‌کس متوجه‌اش نشود بعضی وقت‌ها کندتر خون را پمپاژ کند، کافی است چشم‌ها کمی تار باشند یا قند بدن یک حبه بالاتر از حد استانداردش باشد، همه اینهایی را که گفتم به تنهایی باعث نمی‌شوند قامت رعنای عمودی، افقی شود اما همین که پای آلودگی هوا به محدوده این ناراحتی‌های جزئی باز شود، آن وقت است که مشکلات شروع می‌شود.