ساعتی نیست که از زندگی مردم غافل باشم

رئیس‌جمهور در بیست و ششمین سفر استانی خود به مقصد خراسان شمالی بر ناقص بودن برخی تصمیمات ادوار گذشته و درس گرفتن از آنها در دولت سیزدهم تأکید داشت.