کمک‌های اولیه برای نجات رابطه

درگیرشدن در زندگی روزمره و مسائل و مشکلات آن، گاهی نزدیک‌ترین فرد زندگی‌مان را به دورترین و در حاشیه‌ترین آنها تبدیل می‌کند.