عبور سویه‌های جدید کرونا از واکسن

کمتر شدن رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم و احساس امنیت کاذب، فرصت را برای جهش و بروز زیرسویه‌های جدید اومیکرون فراهم می‌کند
براساس داده‌های جدید محققان مرکز پزشکی بث‌دیکانس از کالج پزشکی هاروارد، به‌نظر می‌رسد که زیر سویه‌های اومیکرون با نام‌های BA.4 و  BA.5 از پاسخ‌های آنتی بادی، هم در افرادی که قبلا دچار عفونت کووید-19شده‌اند و هم افرادی که به‌طور کامل با دوز تقویت‌کننده واکسینه شده‌اند، به راحتی فرار می‌کند.