38
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
برخی محله‌ها هنوز به ناوگان حمل‌ونقل عمومی دسترسی آسان ندارند

کی میره این همه راهو!؟

درست یک ماه پیش بود که خبر خوش ورود صد دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس به ناوگان حمل‌ونقل پایتخت را شنیدیم؛ اتوبوس‌هایی که قرار است در شاهراه‌های پر تردد پایتخت مسافران را جابه‌جا کنند.