3
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پل‌های قدیمی مسیر کوهنوردی کوهستان درکه با هدف افزایش ایمنی و تجهیز مسیر به امکانات ساماندهی و مناسب‌سازی می‌شود.
طرح ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی و افراد بی‌پناه از طریق شناسایی و جذب در واحد گشت منطقه 2 آغاز شد.

آموزش آنلاین رشته‌های ورزشی به بانوان

خبر کوتاه
آموزش رشته‌های مختلف ورزش به بانوان در فضای مجازی با همکاری مربیان در اداره ورزش بانوان شهرداری منطقه 3 در حال اجراست.