سرکیسه کردن مردم با وعده واکسن کرونا

موضوع از جایی شروع شد که یک تورگردان در فضای مجازی با انتشار آگهی جذب گردشگر با عنوان تور واکسن کرونا جنجال زیادی به‌پا کرد.