39
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خیاط هم‌محله‌ای دوخت ‌ودوز را به روش جدید ابداعی‌اش آموزش می‌دهد

کارآفرینی پای چرخ خیاطی

دیپلم خیاطی را سال ۱۳۶۳ گرفت. «مهناز گوری» حالا با همین هنر و مهارت بانوان زیادی را به خیاطی علاقه‌مند کرده و برای آنان درآمدزایی کرده ‌است.