مریخ، ما در راه هستیم!

ایلان ماسک، مالک استارت‌آپ فضایی اسپیس‌ایکس پس از انجام آزمایش خودروی فضایی «استارشیپ»، آن را با وجود منفجر شدن موفقیت‌آمیز دانسته است.