123
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با زوج ایرانگردی که با یک خانه سیار به تمام ایران سفر کرده‌اند

کار و زندگی مشترک در سفر همیشگی

زندگی‌ مشترکشان از همان روزهای نخست با ماجرای ازدواج دیگر زوج‌های جوان فرق داشت. خانه‌ آنها نه یک چهاردیواری نقلی مثل همه آپارتمان‌های شهر بلکه چهاردیواری فلزی یک استیشن کوچک بود.