31
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۶۸ پروژه محلی در شمال تهران در حال اجراست

تخته‌گاز به سوی آبادانی

شهرداری منطقه یک امسال بیش از ۶۸ پروژه کوچک مقیاس محلی را در محله‌های ۲۷‌گانه شمال تهران تعریف کرده که بخشی از این پروژه‌ها در حال اجراست و برخی دیگر تکمیل شده‌اند.