36
شنبه 22 آذر 1399
شماره 8108
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
سرمای هوا گونه‌های کمیاب جانوری را به لواسانات کشانده‌ است

فرش قرمز شمیران برای خرس قهوه‌ای و پلنگ البرز

۸ ماه است که محیط‌بانان منطقه حفاظت شده ورجین گزارش‌هایی از مردم لواسان به گوششان می‌خورد که از پیدا شدن سر و کله پلنگ در این محدوده خبر می‌دهند. جست‌وجو و پایش منطقه حفاظت شده ورجین هم از همان زمان، آغاز و نشانه‌هایی از حضور پلنگ در این محدوده جمع‌آوری شده است.