فیلسوف پرفروغ

داستان‌هایی که بر ما حکومت می‌کنند
پنجم آذر‌ماه سال1321 محمدعلی فروغی ملقب به ذکاء‌الملک، سیاستمدار، فیلسوف و روزنامه‌نگار ایرانی در تهران درگذشت.