05
یکشنبه 16 شهریور 1399
شماره 8030
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جدول‌اعداد | 3739

اعداد 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفید قرار دهید که هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌های کوچک 3 در 3 یک‌بار دیده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
ویژه
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 8030
میراث طبیعی
آتش این‌بار به منطقه کوه سفید شهرستان ممسنی در مرز میان لرستان و فارس به زیر پای قلعه سپید تاریخی ممسنی افتاد.

جنگ چوب در پرونده آق‌مشهد

شریک متولی وقف آق‌مشهد در گفت‌وگو با همشهری: منابع طبیعی از جنگل آق‌مشهد بهره‌برداری می‌کند
منابع طبیعی
کلاف پیچیده پرونده آق‌مشهد بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.