07
یکشنبه 16 شهریور 1399
شماره 8030
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آرامش شهر زیر پای پیاده‌ها

بررسی 6شهر معروف پیاده‌محور دنیا که در میدان‌های شاخص آنها، فضای گسترده برای توسعه قلمروهای اجتماعی و عرصه‌های همگانی وجود دارد
گزارش
ترافیک زیاد، اتلاف وقت، دیررسیدن به مقصد، پیدا‌کردن جای پارک و... از چالش‌هایی است که در نتیجه کاهش سهم پیاده‌ها و اولویت‌دادن به‌ خودروها و رانندگی در شهرهای بزرگ و شلوغ ایجاد شده است.