کاریابی برای هندی‌ها

​​​​​​​استارتاپ هندی اَپنا که هدفش کمک به کارگران فقیر این کشور برای پیداکردن شغل در بحران ویروس کرونا و شرایط قرنطینه است، اخیرا برای توسعه فعالیت‌هایش توانسته 8میلیون دلار سرمایه از سوی گروهی از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کند.