10
یکشنبه 16 شهریور 1399
شماره 8030
ایرانشهر
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت خبرنگاران همشهری از شروع سال تحصیلی در چند استان کشور

والدین در دوراهی علم و سلامت

سال تحصیلی جدید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمام شهرها در حالی آغاز شد که تا جلب اطمینان خانواده‌ها برای حضور فرزندان شان در کلاس‌های درس راهی طولانی وجود دارد
گزارش
سال تحصیلی جدید در شهرهای زرد و سفید به‌طور رسمی آغاز شده و بخشی از  مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ظاهر وضعیت خوبی دارند، اما والدین همچنان با نگرانی‌های بسیار، فرزندان خود را راهی مدرسه کرده‌اند و بسیاری از آنها هنوز در دوراهی علم و سلامت سرگردانند و نمی‌دانند بالاخره برای فرزندان‌شان علم بهتر است یا سلامت؟ هرچند نگرانی‌ بحق آنها را ضدعفونی مستمر محیط تحصیلی تا حدودی کاهش می‌دهد، اما برای اطمینان کردن نیاز به زمان دارند.