11
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
سیاست
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روی خط انتخابات / وامدار هیچ جریانی نیستیم

​​​​​​​رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه همه تلاش ما باید این باشد که تمامی علایق و سلایق موجود درون خانواده انقلاب مجال رقابت داشته باشند، گفت: ما مطلقا بدهکار و وامدار هیچ گروه و جریانی نیستیم.
ویژه
دیرزمانی است که مردمان ملل متحد، بنا بر آنچه در مقدمه منشور ملل متحد نیز طرح شده است، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین وی اعلام داشته‌اند.
مقام‌های دولت آمریکا این روزها درگیر یکی از عجیب‌ترین و شاید گسترده‌ترین حملات سایبری به این کشور هستند.

توجه بیشتر به افکار عمومی

اقدامات و تصمیمات دستگاه قضایی طی 2سال گذشته، از توجه بیشتر عدلیه نسبت به افکار عمومی حکایت دارد
قضایی
«قرار بازداشت سحر تبر به قرار وثیقه تبدیل و او از زندان آزاد شد.»