30
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
امدادرسانی در برخی محله‌های شمال تهران با دردسرهایی همراه است

تبانی ترافیک و معابر کم‌عرض

وقتی صحبت از دشواری دسترسی نیروهای امدادی به برخی محله‌های پایتخت می‌شود، شاید اصلاً محله‌های پهنه شمال در ذهن ما تداعی نشود.