«کوچه دوستی» به گلابدره و قیطریه رسید

طرح «کوچه دوستی» در محله‌های گلابدره و قیطریه با هدف احساس تعلق محله‌ای و مشارکت اهالی در منطقه یک اجرا می‌شود.