31
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
«علی خانجانی» پژوهشگر و نویسنده کتاب ۱۶ جلدی فرهنگ قصه‌شناسی یلدا:

قصه‌گویی تاریخ مصرف ندارد

مردی از تبار دنیای قصه‌ها ساکن محله قیطریه است. کسی که با تجربه چند ساله در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دغدغه‌اش احیای قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی بود.