36
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مؤسسات خیریه و نهادهای مردمیکودکان‌کار فرحزاد را در بحبوحه کرونا تنها نگذاشته‌اند

تکیه‌گاه‌ مهاجران

صبح زود کیف مدرسه را که حالا با تعطیلی کلاس‌های حضوری مدارس از کتاب و دفتر مشق خالی شده است پر از بسته‌های کوچک فال کرده و مثل همیشه به محل کارشان در آن چهارراه پررفت و آمد می‌روند.