32
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تلاش‌های ساکنان محله بوعلی برای اخذ سند خانه‌هایشان تاکنون به جایی نرسیده است

۲۵ سال چشم‌انتظاری

محله بوعلی با همه محله‌های تهران فرق دارد؛ نه خبری از کوچه در آن است و نه خانه‌های قد و نیم قد و مغازه‌ها و شلوغی‌هایی که با خود همراه دارند.