25
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مردی از تبار دنیای قصه‌ها ساکن محله قیطریه است. کسی که با تجربه چند ساله در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دغدغه‌اش احیای قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی بود.
«هر فردی باید مسئولیت زباله‌ای را که تولید می‌کند برعهده بگیرد.» این جمله را «آیه حمداوی» می‌گوید که این روزها او را با نام بانوی پسماند صفر می‌شناسیم.
گفت‌وگو با «امیرسعید الهی» نویسنده کتاب «الهیه شمیران دردورنمای تاریخی»

از کودکی به ما می‌گفتند: الهیه مال ماست

هر یک از ییلاق‌های اطراف تهران در دوران قاجار هویت و تاریخ مخصوص به خود را دارند که بارها در گزارش‌ها و کتاب‌ها بازگو شده‌اند؛ مانند پیشینه ییلاق‌های کامرانیه، فرمانیه، اقدسیه، صاحبقرانیه، داودیه زرگنده و... اما گذشته برخی از این مناطق مانند الهیه شمیران همچنان پوشیده مانده است و جسته و گریخته اطلاعاتی از آن وجود دارد که معمولاً مخدوش و نادرست است.