34
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوی دوستدار محیط زیست از راه و رسم تفکیک پسماند می‌گوید

مسئولیت زباله‌ات را بپذیر!

«هر فردی باید مسئولیت زباله‌ای را که تولید می‌کند برعهده بگیرد.» این جمله را «آیه حمداوی» می‌گوید که این روزها او را با نام بانوی پسماند صفر می‌شناسیم.