12
شنبه 29 آذر 1399
شماره 8114
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

برف و کولاک در 22 استان آب‌گرفتگی در خوزستان

آب و هوا
​​​​​​​فعالیت سامانه جدید بارشی در کشور طی روزهای گذشته جاده‌های 9استان را برفی و بارانی کرده و در برخی از استان‌ها مانند خوزستان و بوشهر موجب آبگرفتگی شده است.

شبکه فاضلاب خوزستان با بودجه 1400 به سرانجام نمی‌رسد

با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه 1400 مشکل شبکه فاضلاب بسیاری از شهرها مانند اهواز، خرمشهر، آبادان، زابل، زاهدان، شیراز و ... حل نخواهد شد
شاید اگر مشکلات پس‌زدگی فاضلاب بعد از هر بارندگی در شهرهای خوزستان پیش نمی‌آمد، اهمیت وجود این شبکه و سیستم تصفیه فاضلاب تا این حد مورد توجه قرار نمی‌گرفت.