مستقل‌ها دیرترجمع می‌شوند

38کارگردان فیلم‌اولی در آخرین دوره جشنواره فیلم ساندنس دور هم جمع می‌شوند
جشنواره فیلم ساندنس که به‌نمایش فیلم‌های سینمای مستقل می‌پردازد، از 28ژانویه تا سوم فوریه 2021 9 تا 15بهمن1399 در «پارک سیتی» ایالت یوتا در آمریکا برگزار می‌شود.